PID (Pražská integrovaná doprava)

organizátor: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) zřizovatel: Hl. m. Praha partner: Středočeský kraj
českyCZ | englishEN
RSSRSS | FacebookFB | TwitterTW | InstagramIG
dnes: Sobota 25.06.2016 08:48, provoz podle soboty
zítra: Neděle 26.06.2016, provoz podle neděle

zveřejněno: 8.6.2012 00:00      poslední změna: 29.1.2016

Ceník jednotlivých jízdenek (plnocenných)

platí od 10.6.2012

Obsah: 

Praha
Region 

 

Podrobnosti k použití jízdenek PID a výklad jednotlivých pojmů naleznete v Tarifu PID, který je vždy určující.

 

Praha (pásma P, 0, B)

Ceny:

Cena [Kč] Časová platnost
32 (40*) 90 minut
24 30 minut
110 24 hodin
310 72 hodin
* = u řidičů autobusů městských linek v tarifním pásmu P (uvedená cena je s příplatkem 8 Kč)

Výjimky a poznámky:

 • Neplatí na lince AE. Na lince AE platí zvláštní jízdné.
 • Všechny uvedené jízdenky (vyjma jízdenky za 40 Kč) lze zakoupit též ve formě SMS jízdenky – detaily viz www.dpp.cz. SMS jízdenky neplatí:
  • ve vlacích PID
  • v příměstských autobusových linkách, a to ani na území hl. m. Prahy v pásmech 0 a B
 • Při nedoložení platné jízdenky je cestující považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu. 

 

Region (pásma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, popř. P, 0, B)

Ceny: 

Cena [Kč] Časová platnost Počet pásem Povolené kombinace pásem
12 15 minut 2 1,2 • 2,3 • 3,4 • 4,5 • 5,6 • 6,7
18 30 minut 2 B,1 • 1,2 • 2,3 • 3,4 • 4,5 • 5,6 • 6,7
24 60 minut 3 0,B,1 • B,1,2 • 1,2,3 • 2,3,4 • 3,4,5 • 4,5,6 • 5,6,7
32 90 minut 4 P,0,B • 0,B,1,2 • B,1,2,3 • 1,2,3,4 • 2,3,4,5 • 3,4,5,6 • 4,5,6,7
40 120 minut 5 P,0,B,1 • 0,B,1,2,3 • B,1,2,3,4 • 1,2,3,4,5 • 2,3,4,5,6 • 3,4,5,6,7
46 150 minut 6 P,0,B,1,2 • 0,B,1,2,3,4 • B,1,2,3,4,5 • 1,2,3,4,5,6 • 2,3,4,5,6,7
54 180 minut 7 P,0,B,1,2,3 • 0,B,1,2,3,4,5 • B,1,2,3,4,5,6 • 1,2,3,4,5,6,7
62 210 minut 8 P,0,B,1,2,3,4 • 0,B,1,2,3,4,5,6 • B,1,2,3,4,5,6,7
68 240 minut 9 P,0,B,1,2,3,4,5 • 0,B,1,2,3,4,5,6,7
76 270 minut 10 P,0,B,1,2,3,4,5,6
84 300 minut 11 P,0,B,1,2,3,4,5,6,7
160 24 hodin 11 P,0,B,1,2,3,4,5,6,7

Výjimky a poznámky:

 • Neplatí na lince AE. Na lince AE platí zvláštní jízdné.
 • Při výběru jednotlivé jízdenky PID je třeba brát v úvahu též časovou platnost jízdenky, nejen pásmovou!
 • Posloupnost tarifních pásem: P (počítá se jako 2 pásma), 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a naopak.
 • V železničních stanicích a zastávkách, kde není možné označit jízdenku PID, může cestující použít jízdenku PID jen tehdy, pokud ji má již označenu z jiného dopravního prostředku PID nebo z jiné železniční stanice PID a jízdenka vyhovuje pro zamýšlenou cestu pásmovou a časovou platností. Jinak bude ve vlaku odbaven dle platného tarifu železničního dopravce.
 • Dvoupásmová jízdenka na 15 minut za 12 Kč neplatí:
  • ve vlacích PID
  • na území hl. m. Prahy, a to ani v případech, kdy je zastávka na katastrálním území hl. m. Prahy vedena jako zastávka v pásmu B nebo B,1
 • Při nedoložení platné jízdenky je cestující považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu.