PID (Pražská integrovaná doprava)

organizátor: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) zřizovatel: Hl. m. Praha partner: Středočeský kraj
českyCZ | englishEN
RSSRSS | FacebookFB | TwitterTW | InstagramIG
dnes: Středa 29.06.2016 18:16, provoz podle pracovního dne
zítra: Čtvrtek 30.06.2016, provoz podle pracovního dne

zveřejněno: 27.1.2016 14:30      poslední změna: 27.1.2016

Do změn tramvají se zapojí veřejnost formou ankety

Organizace ROPID ve spolupráci s Dopravním podnikem hlavního města Prahy, a. s. připravují na základě vyhodnocení současného stavu dílčí úpravy v provozu tramvajových linek tak, aby více odpovídal požadavkům městských částí a cestujících.

V závěru roku 2015 byly s prosbou o zaslání svých podnětů osloveny jednotlivé městské části, nyní se poprvé obracíme i na cestující veřejnost. „Na cca 80 zastávkách se v těchto dnech postupně objeví řada otázek, kterými chceme vyzvat cestující ke spolupráci na přípravě změn. Nelze slíbit, že se podaří vyhovět všem podnětům, přesto je jakýkoli podnět důležitý, neboť může přispět k vylepšení připravovaného návrhu změn,“ uvádí náměstek primátorky a radní hl. m. Prahy pro oblast dopravy Petr Dolínek.

Kromě odpovědí na zveřejněné otázky jsou vítány i podněty zabývající se dalšími problémy v tramvajovém provozu, které ve své lokalitě cestující vnímají. Záměrem dotazovací akce naopak není získávat kompletní návrhy na úpravu celé tramvajové sítě, neboť postihnout vzájemné technické a provozní souvztažnosti je často nad síly jednotlivce i v případě, že jde o profesionálního projektanta.

Podněty k podobě tramvajového provozu v Praze jsou přijímány na e-mailové i standardní adrese: tramvaje@ropid.cz a ROPID, Rytířská 10, 110 00 Praha 1 – heslo: TRAMVAJE. Vzhledem k očekávanému velkému počtu reakcí cestujících nebude možné odpovědět na každý podnět zvlášť. Cca za měsíc bude k dispozici celkové vyhodnocení počtu zaslaných dopisů, včetně struktury témat, která cestující trápí. Základní odpovědí na zaslané podněty bude předložený návrh (či návrhy) změn.

„Naší představou je, že v oblasti tramvajové dopravy budou představeny tři návrhy možných změn. První návrh („konzervativní návrh“) bude obsahovat řešení základních problémů, které se v tramvajové síti vyskytují. Rozsah změn v tomto návrhu nebude velký. Představa podoby druhého návrhu je odvážnější, bude řešit zavádění nových spojení, například přímého tramvajového spojení mezi Strašnicemi a Palmovkou. Počet změn v druhém návrhu, pracovně nazvaném „návrh příležitostí“, bude výraznější. Třetí návrh dle aktuální představy má poskytnout cestujícím a městských částem náhled na to, jak by síť tramvají vypadala, pokud by se po ní pohybovaly výhradně páteřní linky (tzv. Vídeňský model). V tomto tzv. „vídeňském“ návrhu budou za účelem vyvolání diskuse zobrazeny možnosti zásadní koncepční změny v provozu linek tramvají v Praze,“ říká ředitel ROPID Petr Tomčík.

ROPID bude předkládat všechny tři návrhy do diskuze jak s městskými částmi, tak s cestující veřejností a k termínu plánované realizace změn, kterým je 1. červenec 2016, bude připraveno řešení, na němž bude nalezena shoda. Jak přesně budou jednotlivé návrhy vypadat, zatím není dané, měly by být k dispozici na konci února 2016. Základním zadáním je, aby změny nestály žádné peníze navíc, ale současně platí, že v žádné variantě nedojde k tomu, aby z ulic mizely tramvajové spoje. Úseky, kde je nutné posílit, budou řešeny mírným oslabením v úsecích, kde nyní tramvaje jezdí nevytížené.

„DPP se do této ankety aktivně zapojil poskytnutím vhodných zastávek MHD pro její uskutečnění. S ROPID budeme úzce spolupracovat i po skončení ankety, a to především na komunikaci jejích výsledků směrem k cestujícím. V případě uvedení některých změn a novinek do praxe jsme potom připraveni našim cestujícím pomoci s orientací a snadným pohybem hromadnou dopravou po hlavním městě,“ říká Jaroslav Ďuriš, generální ředitel DPP. 

Otázky, které nás zajímají:

Otázka pro oblast Modřan

Preferujete pro cesty z Modřan do centra spojení k Národnímu divadlu a na Staroměstskou, na Karlovo náměstí a Václavské náměstí, nebo k Andělu?

Otázka pro oblast Spořilova a Michle

Preferujete pro cesty ze Spořilova a Michle do centra spojení na I. P. Pavlova a k Muzeu, nebo do Nuslí, na Karlovo náměstí a Národní třídu?

Otázka pro oblast Hostivaře a Strašnic

Je pro Vás zajímavé spojení přímou tramvajovou linkou z oblasti Hostivaře a Strašnic na Palmovku? Kterou současnou linku by mohla taková linka nahradit?

Otázka pro oblast Depa Hostivař a Nových Strašnic

Preferujete pro cesty z Černokostelecké a Nových Strašnic do centra spojení na Floru a Muzeum, nebo na Floru a Náměstí Republiky?

Otázka pro oblast Spojovací a Chmelnice

Preferujete pro část cest ze Spojovací a Chmelnice spojení na Floru a k Muzeu, nebo na Floru, Náměstí Míru a Karlovo náměstí?

Otázka pro oblast v okolí Polikliniky Vysočany

Postrádáte v oblasti Polikliniky Vysočany provoz druhé tramvajové linky? Kterým směrem by taková linka měla pokračovat?

Otázka pro oblast v okolí Manin a Dělnické

Postrádáte v oblasti Holešovic přímé tramvajové spojení z Manin do centra? Kterou současnou linku by případně taková linka mohla nahradit?

Otázka pro oblast Letné, Strossmayerova náměstí a Vltavské

Jaké máte připomínky k provozu tramvajových linek v oblasti Vltavské, Strossmayerova náměstí a Letné? Mělo by dojít k nějaké úpravě?

Otázka pro oblast Vítězného náměstí a Podbaby

Je pro Vás zajímavější přímé tramvajové spojení z oblasti Podbaby a Vítězného náměstí k metru Vltavská, nebo na Náměstí Republiky a na Florenc?

Otázka pro oblast Bílé Hory

Preferujete v úseku mezi Bílou Horou a Vypichem provoz jedné páteřní linky nebo dvou linek jedoucích z Malovanky směrem do centra různými směry?

Otázka pro oblast Barrandova, Hlubočep, Zlíchova a Smíchovského nádraží

Pokud je pro Vás zajímavé přímé tramvajové spojení na Karlovo náměstí a I. P. Pavlova, které současné linky byste se byli ochotni na jeho úkor vzdát?

Otázka pro oblast Radlic

Je pro Vás zajímavé současné spojení linkou 7 na Palackého náměstí a do Nuslí, nebo by v Radlicích linku 7 měla nahradit linka směřující do jiné oblasti?

Otázka pro oblast u Vršovického nádraží a Bělehradskou ulici

Je pro Vás zajímavé přímé tramvajové spojení zastávek Nádraží Vršovice a I. P. Pavlova? Které spojení byste případně na jeho úkor doporučovali omezit?

 
Příloha: vzor anketního letáku [PDF]

 


Zpět do rubriky: Tiskové informace